Billy Opel

En blandning av visa/pop och landsortspoesi. En musikstil där man blir jättestor i landsorten men nästan helt okänd i storstan.