Jonah Nilsson

Medlem i Dirty Loops men har också en karriär under eget namn. Har kontrakt med giganten Quincy Jones vilket bl.a. märks i ett antal Michael Jackson covers, både med Dirty Loops och i sina egna låtar.